16466_3_Ronald Tilleman_20110409-0512 gebouw zijaanzicht